Provozní řád herny

Provozní řád herny

 1. Herna je určena pro děti od 0 do 12 ti let a je rozdělena na 2 zóny. Menší „mini zóna“ je určena pro děti od 0 do 3 let, velká zóna, kde je umístěna konstrukce prolézačky je určena pro děti od 3 do 12-ti let.
 2. Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou (osoba starší 18-ti let) za ně zodpovídající po celou dobu pobytu v herně.
 3. Do herní zóny se vstupuje pouze bez bot a v ponožkách. Z hygienických důvodů nelze do herny vstupovat bez ponožek a to i doprovod. 
 4. V herně je zakázáno jíst, pít a žvýkat.
 5. V celé kavárně je zakázáno konzumovat vlastní jídlo a pití s výjimkou kojenecké stravy či potraviny pro osoby se speciální dietou.
 6. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nevhodným chováním nese zodpovědná osoba (doprovod).
 7. Za porušení pravidel či při nevhodném chování je personál oprávněn k vykázání návštěvníka herny bez nároku na vrácení vstupného.
 8. Návštěvníci při vstupu do herny u sebe nesmějí mít žádné ostré předměty jako přezky, řetízky, šperky. Nebezpečné jsou šály, šátky nebo tkaničky kolem krku na mikinách.
 9. V celém prostoru herny není dovoleno používat svoje hračky, abychom předešli ztrátě či poškození.
 10. Návštěvníci ručí při použití veškerého vybavení herny za škody způsobené úmyslně nebo nedbalostí.
 11. Personál musí být informován o jakémkoliv případném zranění. Personál je proškolený podat první pomoc. 
 12. Je zakázáno lezení po sítích, po vnějších stranách konstrukce nebo lezení nahoru po skluzavkách.
 13. Do herny nesmí vstupovat lidé trpící nakažlivou nemocí, infekčním onemocněním nebo nevolností.
 14. Do herny nesmí vstupovat osoby pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.
 15. Pro kočárky používejte prostor pouze k tomu určený. Za volně ložené věci v kočárku neručíme.
 16. Neručíme za krádež, ztrátu či poškození věci během pobytu v herně.
 17. Zákaz vstupu zvířatům.
 18. V celém prostoru kavárny je zakázáno kouřit nebo požívat alkoholické nápoje.